Ofta ropas det över hur brottsligt det har blivit i Sverige de senaste åren med en ökad flyktingström. Människor ropar efter starkare gränskontroller (av flyktingar) och säger att asylboenden är osäkra platser. Fast det säkra land som vi kallar Sverige har aldrig tidigare varit så säkert som det är nu. Det finns ganska mycket statistik som pekar på att i stort sett all brottslighet gått ner över tid.

Min erfarenhet från ett asylboende

Jag har jobbat på ett av, under perioden, Sveriges största asylboenden och min erfarenhet och reflektion är att det är en väldigt säker plats och att om vi tog ett liknande urval i storlek (400-600 personer) av den svenska befolkningen så skulle vi hitta minst lika mycket brottslighet. Att det sedan anmäls mycket på vårt och andra boenden har flera orsaker, varav de tre största som jag ser det är 1) vi måste vi anmäla allt till polisen vi vill få ersättning för av MIG, 2) den sociala kontrollen ökar då människor bor nära varandra och vi i personalen har ett ansvar att anmäla allt som kan vara till men för människors mentala och fysiska hälsa och 3) de boende har inget annat invant sätt att lösa konflikter än att ringa polisen.

En förklaring

  1. Jag har tidigare ägt en nattklubb och flera restauranger. Under tio år kanske vi gjorde en handfull polisanmälningar för de ledde sällan till resultat och om vi inte själva med 100% säkerhet visste vad som hade hänt så var det bara slöseri med tid eftersom vårt försäkringsbolag inte ersatte något under 1/2 basbelopp (ca 20 000)
  2. Ordningsvakter eller civila människor – även poliser ibland – väljer att låta personer lösa sina konflikter själva för att det genererar arbete och ofta känns onödigt. På nattklubbar och andra platser kan det dessutom vara negativt för ställena att finnas med i polisens register som ”osäkra” platser.
  3. I det civila Sverige finns mekanismer (tror vi i alla fall) där brottsoffer och förövare vet hur de ska lösa problem och vi väljer kanske att gå till en granne, prata med våra föräldrar eller knipa igen helt då vi blivit utsatta för brott. Vi har i alla fall sociala invanda sätt att lösa de flesta dagliga småkonflikter medan människor med olika språk och kultur kan ha svårt att göra det då de ständigt måste se och vara nära varandra – och jag pratar här om den extrema närhet som finns i en korridor på ett hotell, inte om ett mångkulturellt samhälle.

En fråga

Det finns massor mer att skriva i ämnet men det är dags för frukost, så god morgon underbara människa! En fråga bara:

Ni som ropar efter kontroller: vad är det som ska kontrolleras och hur ska de gå till?

Källa

BRÅ – www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik.html

 

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner